โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ FameLap | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ FameLap

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               บริติช เคานชิล ประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ FameLap ให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารงานด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศษสตร์ และคณิตศาสตร์   ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.081-82153098  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา