โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 หากผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ขาดคุณสมบัติ ให้ทักท้วงภายใน 10 วัน ทำการนับแต่วันประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา