โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตขับรถ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตขับรถ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตขับรถต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรโดยการเพิ่มเนื้อหาการอบรมจาก 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง และผู้ขอต่ออนุญาตขับรถเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054-315106


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา