โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการแปรรูปสับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการแปรรูปสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 504 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดลำปาง  จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการแปรรูปสับปะรดแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านเสด็จ ต.บ้านเสด็จ  อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารสำนักงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน

    สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวประกอบด้วย หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจานสับปะรด การทำครีมอาบน้ำสับปะรด และการทำสบู่ใสล้างหน้าสับปะรด โดยมีอาจารย์พรหมมินทร์  สายนาคำ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีเป็นวิทยากรในการอบรมแก่กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจจำนวน 25 คน นับเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 

    ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ

    ภาพ/ที่มาของข่าว : สุนิสา ติ๊บคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา