โลโก้เว็บไซต์ โค้งสุดท้าย มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวเพิ่มโอกาสการศึกษา รอบโควตา มีนักเรียนสนใจสมัครกว่า ๓๐๐ คน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โค้งสุดท้าย มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวเพิ่มโอกาสการศึกษา รอบโควตา มีนักเรียนสนใจสมัครกว่า ๓๐๐ คน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 249 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โค้งสุดท้าย มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวเพิ่มโอกาสการศึกษา รอบโควตา มีนักเรียนสนใจสมัครกว่า ๒๕๐ คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า จากการที่ทีมงานแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบโควตา)                        ได้เริ่มดำเนินการออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษา และออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างจังหวัด กว่า ๒๓ สถาบันการศึกษา ปรากฏว่า ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย มีนักเรียน นักศึกษา สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กว่า ๒๕๐ คน พร้อมกันนี้ ยังมีอีกหลายสถาบันการศึกษา ได้ติดต่อกลับมา เพื่อต้องการให้ทีมงานจากมหาวิทยาลัยฯ ไปแนะแนวการศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นอีกด้วย  

ในส่วนของทีมงานแนะแนวการศึกษาต่อ ได้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรกันออกแนะแนว ทั้งนี้ จะพิจารณาเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เกิดประโยชน์กับน้อง ๆ นักเรียนมากที่สุด ทั้งนี้ ทางทีมงานได้นำเสนอวิดิทัศน์มหาวิทยาลัย ชี้แจงภาพรวมขององค์กร การเปิดการเรียนการสอนของคณะ สาขาวิชาต่าง ๆ ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม กิจกรรมสันทนาการ และปิดท้ายด้วยการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้สมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะนำน้อง ๆ นักเรียน เข้ามาอยู่ใน“ราชมงคลล้านนา ลำปาง” บ้านหลังที่สองของเรา 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา