โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 896 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          26 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า  ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากคุณเมธาสินธุ์ ชัยลิ้นฟ้า นักกีฬายิงธนูของไทยในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ครั้งสุดท้ายที่ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากคนเมาสุราแล้วขับรถเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว เป็นวิทยาในการอบรม
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงโทษของการดื่มสุรา และผลกระทบที่เกิดขึ้น อีกทั้งเพื่อเสริมแนวคิด วิธีปฏิบัติ ปลูกฝังการจัดกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความรัก ความสามัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยไม่พึ่งพาแอลกอฮอล์

          ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา