โลโก้เว็บไซต์ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ.2559” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ.2559”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 142 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ.2559”  โดยมีประเภทของรางวัล จำนวน 2 รางวัล คือ 1.รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 2.รางวัลครูผู้เสียสละ  ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม  2559 ณ หน่วยงานที่ตนสังกัด และนำส่งสำนักงานสกสค.จังหวัดลำปาง  ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 พร้อมแบบประวัติและแผ่น CD  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.otep-lpg.go.th/  หรือโทร.054-821201-2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา