โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม  2559 เวลา 08.00-15.30 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมีกิจกรรมและบริการต่าง ๆ มากมาย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา