โลโก้เว็บไซต์ โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 381 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ศาลากลางจังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดพิธีอุปสมบทระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม  2559 ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ลำปาง โดยมีกำหนดการดังนี้

1.       พิธีปลงผม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. ณ ด้านหน้าองค์พระเจดีย์ วัดพระเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวง ลำปาง

2.       พีธีบรรพชาอุปสมบท วันที่ 28 พฤศจิกายน  2559 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาสิริกตบุญประชาสรรค์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด โทร.054-821572


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา