โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-11-24

โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              ศาลากลางจังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดพิธีอุปสมบทระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม  2559 ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ลำปาง โดยมีกำหนดการดังนี้1. >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยฯ
พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                    วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยฯ ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มกราคม  2560 (พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) และประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 31 มกราคม  2560 >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ
พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

                 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-140244-5 , 053-801889-92 ต่อ 123 >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต
พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

              บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)  ต้องการรับสมัครพนักงาน ในตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต จำนวน 1 ตำแหน่ง  สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-844960-4   สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ส่วนกลาง)
พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เรียนผู้ใช้บริการสารสนเทศ ของ มทร.ล้านนา เนื่องด้วยกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.มทร.ล้านนา) มีความจำเป็นต้องปิดปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จะดำเนินการปิดปรับปรุง เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ *** ส่งผลกร... >> อ่านต่อ


สโสโมสรนักศึกษา เผยผลการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ล้านนา ลำปาง
พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

สโสโมสรนักศึกษา เผยผลการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ล้านนา ลำปาง  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา 08.30 น. นายสมภพ สมยา นายกสโมสรนักศึกษา                 พร้อมด้วยทีมงานจัดงานกีฬาภายใน "แม่วังเกมส์" ครั้งที่ 31 ณ สนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา ลำปาง การจัดงานดังกล่าวเป็นการจัดงานแบบเรียบง่าย เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โอกาสนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ผศ.มนูญ เมฆอร... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา