โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 361 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยฯ ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มกราคม  2560 (พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) และประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 31 มกราคม  2560


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา