โลโก้เว็บไซต์ สโสโมสรนักศึกษา เผยผลการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ล้านนา ลำปาง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโสโมสรนักศึกษา เผยผลการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 554 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สโสโมสรนักศึกษา เผยผลการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ล้านนา ลำปาง 


เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา 08.30 น. นายสมภพ สมยา นายกสโมสรนักศึกษา                 พร้อมด้วยทีมงานจัดงานกีฬาภายใน "แม่วังเกมส์" ครั้งที่ 31 ณ สนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา ลำปาง การจัดงานดังกล่าวเป็นการจัดงานแบบเรียบง่าย เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โอกาสนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน                  

ภายในงาน มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ สร้างความสนุกสนาน สมัครสมานสามัคคี                        ในหมู่นักกีฬา พร้อมกันนี้ ทางทีมงานสโมสรนักศึกษา ได้แจ้งผลการแข่งขันกีฬา รายการ ชนิดต่างๆ ดังนี้

รูปแบบขบวน ชนะที่ ๑ สีแสด ชนะที่ ๒ สีเหลือง ชนะที่ ๓ สีฟ้า/การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์มือ ชนะที่ ๑                   สีชมพู ชนะที่ ๒ สีแสด ชนะที่ ๓ สีเขียว /การแข่งขันฟุตบอล ชนะที่ ๑ สีเหลือง ชนะที่ ๒ สีเขียว ชนะที่ ๓ สีแสด สำหรับรางวัลชนะเลิศรวมกรีฑา ได้แก่สีเหลือง/รางวัลชนะเลิศรวมกีฬา ได้แก่ สีเขียว รางวัลชนะเลิศ แม่วังเกมส์ ครั้งที่ ๑๐ ได้แก่ สีฟ้า / 

นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันกีฬา ชนิดต่างๆ  อีกหลายรายการ อาทิ วอลเล่ย์บอลชาย ชนะที่ ๑ สีแดง ชนะที่ ๒ สีเหลือง ชนะที่ ๒ สีฟ้า/วอลเล่ย์บอลหญิง ชนะที่ ๑ สีฟ้า ชนะที่ ๒ สีเขียว ชนะที่ ๒ สีเหลือง/บาสเก็ตบอลชาย ชนะที่ ๑ สีฟ้า ชนะที่ ๒ โรงยิมเนซี่ยม(ตึกเหลือง)/ฟุตซอลชาย ชนะที่ ๑ สีแสด ชนะที่ ๒ สีฟ้า ชนะที่ ๓ สีแดง/ฟุตซอลหญิง ชนะที่ ๑ สีชมพู ชนะที่ ๒ สีแสด ชนะที่ ๓ สีฟ้า/เซปัคตะกร้อชาย ชนะที่ ๑ สีเขียว ชนะที่ ๒ สีแดง ชนะที่ ๓ สีเหลือง /เซปัคตะกร้อหญิง ชนะที่ ๑ สีชมพู ชนะที่ ๒ สีเหลือง ชนะที่ ๓   สีแสด /แบดมินตันชาย ชนะที่ ๑ สีฟ้า ชนะที่ ๒ สีชมพู ชนะที่ ๓ สีชมพู,สีฟ้า /แบดมินตันหญิง ชนะที่ ๑ สีชมพู ชนะที่ ๒ สีชมพู ชนะที่ ๓ สีแสด,สีฟ้า/เทเบิลเทนนิสชาย ชนะที่ ๑ สีเขียว ชนะที่ ๒ สีเหลือง ชนะที่ ๓ สีแสด,สีเขียว /เปตองชาย ชนะที่ ๑ สีแสด ชนะที่ ๒ สีเหลือง ชนะที่ ๓ สีแสด/เปตองหญิง ชนะที่ ๑ สีเขียว ชนะที่ ๒ สีแดง/หมากกระดานชาย ชนะที่ ๑ สีแสด ชนะที่ ๒ สีแสด/หมากกระดานหญิง ชนะที่ ๑ สีฟ้า ชนะที่ ๒ สีฟ้า/หมากรุกชาย ชนะที่ ๑ สีเหลือง ชนะที่ ๒ สีแสด/หมากรุกหญิง ชนะที่ ๑ สีเขียว ชนะที่ ๒ สีฟ้า

พร้อมกันนี้ ทางสโมสรนักศึกษา ได้สรุปผลการแข่งขันประเภทกรีฑา ดังนี้ วิ่ง ๑๐๐ เมตรชาย ชนะที่ ๑ ได้แก่สีฟ้า ชนะที่ ๒ ได้แก่สีแดง ชนะที่ ๓ ได้แก่สีชมพู/วิ่ง ๑๐๐ เมตรหญิง ชนะที่ ๑ สีฟ้า ชนะที่ ๒ สีเหลือง ชนะที่ ๒ สีเขียว /วิ่ง ๔๐๐ เมตรชาย ชนะที่ ๑ สีเขียว ชนะที่ ๒ สีเหลือง ชนะที่ ๓ สีแสด/วิ่ง ๘๐๐ เมตรชาย ชนะที่ ๑ สีฟ้า ชนะที่ ๒ สีเหลือง ชนะที่ ๓ สีชมพู/วิ่ง ๘๐๐ เมตรหญิง ชนะที่ ๑ สีเขียว ชนะที่ ๒ สีเขียว ชนะที่ ๓ สีแดง /วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตรชาย ชนะที่ ๑ สีเหลือง ชนะที่ ๒ สีแสด ชนะที่ ๓ สีแดง/วิ่ง ๑,๕๐๐ หญิง ชนะที่ ๑ สีแดง ชนะที่ ๒ สีแสด ชนะที่ ๓ สีแสด/วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร หญิง ชนะที่ ๑ สีฟ้า ชนะที่ ๒ สีแดง ชนะที่ ๓ สีแดง/วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ชาย ชนะที่ ๑ สีเหลือง ชนะที่ ๒ สีฟ้า ชนะที่ ๓ สีเหลือง/วิ่งผลัด ๔ X ๑๐๐ เมตรชาย ชนะที่ ๑ สีแดง ชนะที่ ๒ สีแสด ชนะที่ ๓ สีเขียว/วิ่งผลัด ๔ X ๑๐๐ หญิง ชนะที่ ๑ สีแสด ชนะที่ ๒ สีเหลือง ชนะที่ ๓ สีชมพู/วิ่งผลัด ๔ X ๔๐๐ เมตรชาย ชนะที่ ๑ สีแสด ชนะที่ ๒ สีเหลือง ชนะที่๓ สีแดง วิ่งผลัด ๔ X ๔๐๐ เมตรหญิง ชนะที่ ๑ สีชมพู ชนะที่ ๒ สีแดง ชนะที่ ๓ สีแสด /วิ่งผลัด ๔ X ๘๐๐ เมตร ชาย ชนะที่ ๑ สีเหลือง ชนะที่ ๒ สีแดง ชนะที่ ๓ สีแสด /วิ่ง ๔ X ๘๐๐ เมตรหญิง ชนะที่ ๑ สีแดง ชนะที่ ๒ สีแสด

ปิดท้ายด้วยผลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน แบ่งเป็น ชักกะเย่อชาย ชนะที่ ๑ สีเขียว /ชักกะเย่อหญิง ชนะที่ ๑ ได้แก่ทีมสีชมพู /วิ่งกระสอบ ๖ คน ชาย ๓ หญิง ๓ ชนะที่ ๑ สีแดง /ปิดตาตีปี๊บ ชาย ชนะที่ ๑ สีเขียว /ปิดตาตีปี๊บ หญิง ชนะที่ ๑ สีแสด โอกาสนี้นายสมภพ สมยา นายกสโมสรนักศึกษา ได้กล่าวขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ที่ให้ความร่วมมือกันจัดงานกีฬาแม่วังเกมส์ เป็นอย่างดี นายกสโมสรนักศึกษากล่าวปิดท้าย

ขอเชิญติดตามรูปภาพงานกีฬาภายใน “แม่วังเกมส์” ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะhttp://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/886
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา