โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 247 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล เลขานุการและผู้ประสานงานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี เป็นประธาน  ณ  ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ลำปาง

               โดยปีนี้ มีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งสิ้น จำนวน ๙๑๔ คน แบ่งเป็นคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๔๑๑ คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๓๒๐ คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑๘๓ คน สำหรับงานพิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร  มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๖ และวันเสาร์ที่ ๒๗  สิงหาคม ทั้งนี้วันที่เสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม จะเป็นพิธีฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง ณ  มทร.ล้านนา ลำปาง

                จากนั้นจะเป็นกำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ล้านนา ๖ เขตพื้นที่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน เสร็จแล้วพักวันที่ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ๔ วัน และวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (คลอง๖) โอกาสนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จแทนพระองค์ ถวายปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังกล่าวด้วย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา