โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 337 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม  ส่งแบบเสนอชื่อและรายละเอียดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 20 ธันวาคม  2559 สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ http://alumni.psru.ac.th หรือโทร.055-267000-2 ต่อ 9606


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา