โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-11-22

ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม
อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม  ส่งแบบเสนอชื่อและรายละเอียดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 20 ธันวาคม  2559 สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ h... >> อ่านต่อ


แนะนำแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดีลำปาง
อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                บริษัท พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี จำกัด ลำปาง ขอประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดีลำปาง เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ไม่มีวันหยุด จัดให้มีกิจกรรม Work shop วาดลวดลายเซรามิคพร้อมเผาอบให้ใช้เวลาในการทำเพียง 40 นาที มีศูนย์จำหน่ายเซรามิคคุณภาพส่งออกและร้านจำหน่ายเครื่องด... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560
อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560  รับสมัครจำนวน 10 ทุน  โดยหัวข้อต้องเป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ภายใต้กรอบบุทธศาสตร์การวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของสวก. หรือ ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนัก... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560
อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560  รับสมัครจำนวน 15 ทุน  โดยหัวข้อการฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยจะต้องสอดคล้องกับภารกิจของผู้สมัคร หรือเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย โดยเป็... >> อ่านต่อ


กำหนดการซ้อมย่อย และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.ล้านนา ลำปาง
อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

กำหนดการซ้อมย่อย และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.ล้านนา ลำปาง > กำหนดซ้อมย่อย วันที่ 10-11 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง > กำหนดซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานีช่วงเช้า: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ช่วงบ่าย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ > กำหนดเข้ารั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา