โลโก้เว็บไซต์ แนะนำแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดีลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แนะนำแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดีลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 268 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                บริษัท พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี จำกัด ลำปาง ขอประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดีลำปาง เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ไม่มีวันหยุด จัดให้มีกิจกรรม Work shop วาดลวดลายเซรามิคพร้อมเผาอบให้ใช้เวลาในการทำเพียง 40 นาที มีศูนย์จำหน่ายเซรามิคคุณภาพส่งออกและร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม รวมทั้งรับจัดเบรคสำหรับคณะอบรมสัมมนาฯ ผู้สนใจสอบถามรายละอียดเพิ่มเติมโทร 061-2733344


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา