โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 328 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560  รับสมัครจำนวน 10 ทุน  โดยหัวข้อต้องเป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ภายใต้กรอบบุทธศาสตร์การวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของสวก. หรือ ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โทร. 02-5797435 ต่อ 3611 ผู้สนใจยื่นใบสมัครขอรับทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน  สามารถลงทะเบียนและสมัครขอรับทุนได้ที่ www.arda.or.th/ทุนพัฒนาการวิจัย/ทุนนำเสนอผลงานวิจัย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา