โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการซ้อมย่อย และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กำหนดการซ้อมย่อย และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 1316 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการซ้อมย่อย และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558
มทร.ล้านนา ลำปาง 


> กำหนดซ้อมย่อย วันที่ 10-11 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 

> กำหนดซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ช่วงเช้า: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ช่วงบ่าย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

> กำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ช่วงเช้า: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ช่วงบ่าย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 


ขอให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30
ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.ล้านนา 
เข้าระบบค้นหาแถว และที่นั่งในแถว ในวันซ้อมใหญ่ (18 มีนาคม 2560) และวันรับจริง (23 มีนาคม 2560)  ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

ขอให้บัณฑิตจำ ID แถวที่ และลำดับในแถวให้ดี แล้วไปรายงานตัวตามเวลานัดหมาย

ค้นหาคลิก... 
https://graduation.rmutl.ac.th/gradsearch/***บัณฑิตทุกท่านกรุณากรอกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตทาง http://ejobs.rmutl.ac.th/index.php ภายในวันที่ 29 ธันวาคม

กำหนดการซ้อมย่อย มทร.ล้านนา ลำปาง

หนังสือขออนุญาตลางานของบัณฑิต

ประกาศ  มทร.ล้านนา เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการแสดงความยินดีและการจัดกิจกรรมต่างๆในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

ตัวอย่างริบบิ้นไว้ทุกข์

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชานปริญญาบัตร

ผังที่นั่งบัณฑิตซ้อมย่อยลำปาง

รายชื่อลงทะเบียนบัณฑิตซ้อมย่อยลำปาง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา