โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในไตรมาสที่ 1ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญชวนจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในไตรมาสที่ 1ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 238 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกา กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนจัดประชุม อบรม สัมมนา  หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ได้น้อมนำพระราชดำริและแนวทางการดำเนินการด้านต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ผู้สนใจจัดกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.mua.go.th เลือกเว็บไซต์เก่า หัวข้อประชาสัมพันธ์: ข้อมูลเผยแพร่ หัวข้อย่อย หนังสือเวียน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา