โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับการราชการทหารกองประจำการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับการราชการทหารกองประจำการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 330 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                งานวิชาทหาร กำหนดเปิดให้บริการ สำหรับนักศึกษาชายที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับผู้ที่เกิดปีชวด ๒๕๓๙ (อายุ ๒๑ ปี) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เท่านั้น (เนื่องจากได้รับแจ้งจากทางจังหวัด ให้ส่งเอกสารถึงจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ) ติดต่อได้ ที่ งานวิชาทหาร (ภายในอาคารตึกเหลือง) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดแนบ

แบบฟอร์มการขอผ่อนผัน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา