โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-11-15

แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับการราชการทหารกองประจำการ
อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                งานวิชาทหาร กำหนดเปิดให้บริการ สำหรับนักศึกษาชายที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับผู้ที่เกิดปีชวด ๒๕๓๙ (อายุ ๒๑ ปี) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เท่านั้น (เนื่องจากได้รับแจ้งจากทางจังหวัด ให้ส่งเอกสารถึงจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ) ติดต่อได้ ที่ งานวิชาทหาร (ภายในอาคารตึกเหลือง) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2559
อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

             ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 9-23 พฤศจิกายน 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความสนใจ สมัครสอบคัดเลือกทางระบบอินเตอร์เน็ต ได้ที่ >> อ่านต่อ


การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์การประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2559  ผู้สนใจสามาถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th หรือโทร.053-921444 ต่อ 1010 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา