โลโก้เว็บไซต์ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์การประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2559  ผู้สนใจสามาถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th หรือโทร.053-921444 ต่อ 1010


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา