โลโก้เว็บไซต์ ผลการสอบคัดเลือกอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผลการสอบคัดเลือกอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มิถุนายน 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 24  มิถุนายน 2567 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกตามประกาศแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา