โลโก้เว็บไซต์ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 การสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 การสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 มิถุนายน 2567 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 298 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567
การสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

enlightenedด้วยพระมหากรุุณาธิคุณใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้โอกาสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ร่วมดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชานุมัติ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

  1. โครงการที่ 1 การปลูกรักษาพันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก พืชที่ได้รับพระราชทานชื่อพันธุ์ : มะเขือเทศจักพันธ์ 1 มะเขือเทศจักรพันธ์ 2 ถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อย ฟักทองประกายดาวล้านนา กวางตุ้งเหลืองล้านนา และมะเขื่อเปราะเพชรล้านนา
  2. โครงการที่ 2 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ประจำปี 2567
  3. โครงการที่ 3 การผลิตพืชผลสด แตงกวาผลสั้น แตงกวาผลยาว มะเขือเทศจักรพันธ์ 1 และมะเขือเทศจักรพันธ์ 2 ผลสดทั้งปีในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

heartอ่านแบบ Digital Book หรือ Download ได้ที่  https://trpb-app.rmutl.ac.th/book/book.php?id_book=39yes

mailติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ สาระความรู้ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ที่ https://trpb.rmutl.ac.th/yes


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา