โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 423 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น   บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังรายนามในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา