โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องตัดย่อยกระดาษส่งมอบให้สถานประกอบการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องตัดย่อยกระดาษส่งมอบให้สถานประกอบการ 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2567 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้ส่งมอบเครื่องตัดย่อยกระดาษส่งมอบให้กับสถานประกอบการ บริษัท บังอร รีไซคลิ่ง กรุ๊ป จำกัด เพื่อนำไปใช้งานจริง ซึ่งนักศึกษาผู้จัดทำได้แก่นายนพรัตน์ บุญมา นายณัฐพล พูลวิริยะ นายปรัชญา กาวีปลูก  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.พงศกร สุรินทร์  อนึ่งผลงานดังกล่าวเป็นการนำปัญหาจากสถานประกอบการมาสู่การเรียนการสอนในวิชาโครงงานวิศวกรรม เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมทำงานร่วมกับผู้ประกอบการจริง 

ภาพ/ข่าว : หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง 
ขอบคุณข้อมูล : ผศ.พงศกร สุรินทร์  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา