โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 397 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26  ตุลาคม – 7 ธันวาคม  2559 ในวันและเวลาราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน รับใบสมัครด้วยตนเองหรือทาง www.rru.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา