โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 398 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันนี้ ( 31 พฤษภาคม 2567) ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยประธานในพิธีได้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
           ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
           ภาพ : จตุพร  โปธาคำ
           ภาพกิจกรรมคลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา