โลโก้เว็บไซต์ 2024-05-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2024-05-31

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15 พร้อมรับรางวัลนำเสนอระดับดี
ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

          อาจารย์และนักศึกษา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) นำเสนอผลงานวิจัยในกระประชุม วิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

       วันนี้ ( 31 พฤษภาคม 2567) ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยประธานในพิธีได้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา