โลโก้เว็บไซต์ พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 143 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ศาลากลางจังหวัดลำปาง กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 1 ธันวาคม  2559 ดังนี้

1.       พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ถนนวังเหนือ) ลำปาง การแต่งกาย ชุดสุภาพไว้ทุกข์

2.       พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)  เวลา 15.52 น. ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ลำปาง การแต่งกาย ข้าราชการเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพสากลไว้ทุกข์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา