โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรสาธิตการชงชาและบรรยายให้ความรู้ “เปิดโลกศาสตร์แห่งชา” ในงานจิบน้ำชา  อู้จ๋าเรื่องเมืองเก่า  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรสาธิตการชงชาและบรรยายให้ความรู้ “เปิดโลกศาสตร์แห่งชา” ในงานจิบน้ำชา อู้จ๋าเรื่องเมืองเก่า

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 162 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญลักษณ์  บัวผัน อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรสาธิตการชงชาและให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งชา ในงานจิบน้ำชา  อู้จ๋าเรื่องเมืองเก่า เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ณ อาคารเยียนซีไท้ลีกี (ร้านน้ำชาเจ้าสัว)  กาดกองต้า  จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญลักษณ์  บัวผัน กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าลำปางเป็นเมืองเก่าที่มีตลาดจีน (กาดกองต้า) เป็นย่านการค้าและเป็นศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่รุ่งเรืองในอดีตจึงเป็นศูนย์รวมของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งพม่า ไทย จีน และฝรั่ง  การก่อตั้งของชุมชนตลาดจีนลำปางจึงมีความเป็นมาแต่ครั้งอดีต ดังจะเห็นได้จากบ้านเรือนชุมชนที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมผสมผสานที่หลากหลาย เช่นเดียวกับศาสตร์แห่งการดื่มชาก็นับเป็นวัฒนธรรมจีนที่ได้เผยแพร่มายังชุมชนของทั้งชาวจีนและชาวไทยในเมืองลำปาง  ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของมิตรไมตรีและการต้อนรับด้วยความยินดีต่อแขกที่มาเยือนเสมอ  “ร้านน้ำชาเจ้าสัว” ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เปิดรับวัฒนธรรมการดื่มชาของเมืองลำปาง ภายในร้านมีการจัดแสดงสินค้าชาชั้นดีที่มาจากแหล่งชาคุณภาพดีของโครงการหลวง และชาดีจากจีน นอกจากนี้ยังมีความพร้อมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนให้ได้ร่วมจิบชา และเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากการชิมและชมชาแต่ละชนิดเพื่อเปิดโลกแห่งการดื่มชาและสนับสนุนสินค้าชุมชนท้องถิ่นผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบชาที่มีคุณภาพดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
         สำหรับ งานจิบน้ำชา  อู้จ๋าเรื่องเมืองเก่า  จัดโดยคณะนักวิจัยเรื่องการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสำนึกท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ลำปางแฮปปี้โฮะ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยฯ เพื่อแสดงผลงานการสร้างมูลค่าจากคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปางโดยการขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปาง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
       ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
       ภาพ / ที่มาของข่าว : ทีมงานวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะ 
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา