โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมเหมารอบชมภาพยนตร์แบบหมู่คะณ เรื่อง New Year’s Gift เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมเหมารอบชมภาพยนตร์แบบหมู่คะณ เรื่อง New Year’s Gift เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            บริษัท เอส เอฟ  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ขอนำเสนอกิจกรรมเหมารอบชมภาพยนตร์แบบหมู่คะณ เรื่อง New Year’s Gift เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ภาพยนตร์เข้าฉายวันที่ 1 ธันวาคม  2559   แจ้งความประสงค์ในการสำรองที่นั่งล่วงหน้า 7 วันทำการ  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่ คุณจุฑาทิพย์ ขัดสีทะสี เบอร์โทรศัพท์ 082-3884407 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา