โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศฯ มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศฯ มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการคอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤศจิกายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 821 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่น หัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์ภายในสาขาวิชา ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้หลักการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสมและถูกต้อง และได้ร่วมรับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านการประกวดความสามารถด้านสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เช่น การแข่งขันสร้างเว็บไซต์ การแข่งขันสร้างภาพตัดต่อ การแข่งขันสร้างการ์ตูน 2 มิติ และการแข่งขันการสร้างเกม เป็นต้น ให้กับการแข่งขันในระดับเขตการศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนภายในเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่มและอำเภอจอมทอง ของพระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มอินทนนท์ 2 เพื่อหาตัวแทนไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคเหนือที่จังหวัดลำปาง ในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2559 นี้ต่อไป ภายในงานการแข่งขันทีมผู้เข้าร่วมได้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีความโดนเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตากรรมการอย่างถูกต้องและสวยงามเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การจัดการแข่งขันเพื่อเป็นเวทีให้เด็กนักเรียนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองให้สูงมากยิ่งขึ้นต่อไป

          ข่าว/ภาพ : สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ลำปาง 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา