โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 338 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ  (ฉบับที่4/2559)  สมัครขอรับโอนระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม -16 พฟศจิกายน 2559 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://lps.snru.ac.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา