โลโก้เว็บไซต์ การสรรหาบุคคลต้นฉบับทางพระพุทธศาสนา เพื่อรับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การสรรหาบุคคลต้นฉบับทางพระพุทธศาสนา เพื่อรับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 339 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลกรผู้สนใจการสรรหาบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเพื่อรับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2560 โดยให้จัดทำประวัติพร้อมผลงานฯ ตามแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม  2559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา