โลโก้เว็บไซต์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2567 โดย สุดารัตน์ ชมภูใบ จำนวนผู้เข้าชม 201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา