โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 274 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไวต์ “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like” ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบด้วยข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบคณิตศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.mug.go.th หัวข้อ ประชาสัมพันธ์: ข้อมุลเผยแพร่ หัวข้อย่อย สืบค้นหนังสือเวียน  หรือเข้าใช้งานระบบผ่านช่องทาง คือ http://pisalike.ipstrac.th  โดยระบบดังกล่าวสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต สมาร์ทโฟน และรองรับการใช้งานกับเว็บเบราเซอร์ทุกประเภท   


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา