โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การชำระค่าเบี้ประกันอัคคีภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์การชำระค่าเบี้ประกันอัคคีภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 398 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ  แจ้งประชาสัมพันธ์กาชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ สามารถนำหนังสือแจ้งค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ไปชำระได้ที่ ธอส.สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของ ธอส.ทุกสาขา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผุ้กู้สามารถตรวจดูค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยได้ในช่องค่าธรรมเนียม ที่ปรากฎอยู่ในใบเสร็จรับเงิน ธอส.  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธุรกรรมประกันภัยฝ่ายพิธีการสินเชื่อ โทร.02-2021387-9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา