โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสบู่ก้อนใสสมุนไพร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสบู่ก้อนใสสมุนไพร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 1056 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์อาภาวดี ทับสิรักษ์ และอาจารย์ชนิษฐา ใจเป็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสบู่ก้อนใส โดยใช้สารสกัดสมุนไพรหลายชนิด ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปี 2 มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวนประมาณ 25 คน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน  2559 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการทำสบู่ก้อนใสสมุนไพร และการใช้ประโยชน์จากสารสกัดสมุนไพร การคิดต้นทุน ฯลฯ เพื่อบูรณการ การเรียนการสอน ในวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทำให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้กับชุมชน นักศึกษามีบุคลิกภาพ ทักษะวิชาชีพด้านเชิงสุขภาพ และสามารถปฏิบัติงานบริการด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรม บรรยากาศการเรียนการสอน นักศึกษาผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่านได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำสบู่ก้อนใสสมุนไพร นักศึกษาผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปขยายผลเพื่องานการท่องเที่ยว และแนะนำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ให้กับชุมชนต่อไป... และสามารถนำไปเป็นอาชีพได้ในอนาคตอีกด้วยนักศึกษาสาขาท่องเที่ยวกล่าวในตอนท้าย

ข่าว/ภาพ โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา