โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฉลองสมโภชองค์มหากฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี ๒๕๕๙ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฉลองสมโภชองค์มหากฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 พฤศจิกายน 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 421 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฉลองสมโภชองค์มหากฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๑๙ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสมโภชองค์มหากฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี ๒๕๕๙ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน และดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามทร.ล้านนา ๖ เขตพื้นที่ ร่วมพิธีสมโภชองค์มหากฐิน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 

ขอเชิญติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1100

http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1101

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา