โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-ลำปาง-ดอกไม้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-ลำปาง-ดอกไม้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มกราคม 2567 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 101 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดื่ม 

ในวันซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ครั้งที่3

ประจำปีการศึกษา 2565

 

ที่มา  :  งานคลังและพัสดุออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา