โลโก้เว็บไซต์ ประกาศการจำหน่ายสินค้า-ดอกไม้-อาหารและเครื่องดื่มฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศการจำหน่ายสินค้า-ดอกไม้-อาหารและเครื่องดื่มฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มกราคม 2567 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสินค้า-ดอกไม้-อาหารและเครื่องดื่ม งานวันซ้อมรับปริญญา

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อ่านรายละเอียดต่อตามไฟล์แนบ

ที่มา  : งานคลังและพัสดุออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา