โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครเจ้าหน้าคลีนิคเทคโนโลยี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครเจ้าหน้าคลีนิคเทคโนโลยี 2566

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 23 ธันวาคม 2566 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 786 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ที่มา : คลีนิกเทคโนโลยีเครือข่าย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา