โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตรสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตรสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 332 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         สำนักงาน กสทช.กรุงเทพฯ  ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตรสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดลำปาง วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น .ณ ห้องจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.081-5836354


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา