โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-10-21


ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งว่าง
ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง กำหนดให้มีการสมัครในวันที่ 6-20 ตุลาคม 2559  นั้น จึงขอประกาศรายชื่อแลหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตรสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ
ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         สำนักงาน กสทช.กรุงเทพฯ  ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตรสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดลำปาง วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น .ณ ห้องจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.081-5836354 >> อ่านต่อ


กรมประมง กรุงเทพฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ
ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

           กรมประมง กรุงเทพฯ  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงานและตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ จำนวนหลายอัตรา  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 31- ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครฯ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.fisher... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

           มูลนิธิโยนก ลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง  คือ 1. เจ้าหน้าที่สารองค์กร และประสานงานโครงการ 2. เลขานุการฯ  ขอใบสมัครและส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ มูลนิธิโยนก ลำปาง  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.054-315515 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา