โลโก้เว็บไซต์ กรมประมง กรุงเทพฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กรมประมง กรุงเทพฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 305 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           กรมประมง กรุงเทพฯ  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงานและตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ จำนวนหลายอัตรา  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 31- ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครฯ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.fisheries.go.th และ http://job.fisheries.go.th หัวข้อ “สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ” เลือก “ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงานและตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ” 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา