โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 301 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           มูลนิธิโยนก ลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง  คือ 1. เจ้าหน้าที่สารองค์กร และประสานงานโครงการ 2. เลขานุการฯ  ขอใบสมัครและส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ มูลนิธิโยนก ลำปาง  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.054-315515


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา