โลโก้เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 ตุลาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยทุนรัฐบาล (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2567 จำนวน  80 ทุน และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2567 จำนวน 18 ทุน รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา