โลโก้เว็บไซต์ มสธ.ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มสธ.ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 ตุลาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 โปรแกรมการฝึกอบรมตามแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทรศัพท์ 0 2504 7715,7717 รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา