โลโก้เว็บไซต์ ร่างประกวดราคาเช่าโครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปี 2567  จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ร่างประกวดราคาเช่าโครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปี 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กันยายน 2566 โดย อนุพงศ์ ส่วนบุญ จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ถึง 20 กันยายน 2566

Downloadออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา